» Obecná pravidla soutěží

POŠTOVNÉ ZDARMA na všechny objednávky nad 200 Kč!

Akce platí pouze do 24. 8. 2017. Odeslání objednávek proběhne od pátku 25. 8. 2017.

Obecná pravidla soutěží

Organizátor

Pořadatelem a organizátorem soutěže je Bc. Michaela Matonohová se sídlem Novosadský dvůr 790/18, Olomouc, IČ: 03833739, (dále jen „Organizátor“).

Doba trvání soutěže

Doba trvání Soutěže je od konkrétního data a hodiny do konkrétního data a hodiny, uvedených v záznamu o soutěži.

Způsob a podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která v době trvání soutěže odpoví na soutěžní otázku zveřejněnou Organizátorem. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou.
Soutěž se řídí platnými zákony České republiky.
Soutěžící vyslovují svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s pravidly Soutěže a zároveň berou na vědomí, že na získání ceny nevzniká právní nárok. Organizátor má právo jednostranně vyřadit soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel soutěže nebo použití neregulérních postupů. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Způsob určení výherce a předání výher

Vyhrát mohou pouze soutěžící, jejichž odpovědi na zadanou otázku budou správné a přesné. Počet možných výherců je uveden v záznamu u dané soutěže.
Výherci budou Organizátorem zveřejněni spolu se správnou odpovědí na internetových stránkách Organizátora a kontaktováni na e-mailové adrese, kterou uvedli se svou odpovědí do Soutěže. Ceny budou výhercům zaslány doporučenou zásilkou Českou poštou na adresu v České republice, kterou si výherce zvolí.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, byly jeho osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail) Organizátorem dále zpracovávány a využívány za účelem zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. Souhlas soutěžící poskytuje dobrovolně na dobu neurčitou s tím, že jej lze kdykoliv odvolat.

Všeobecné podmínky

Vstupem do Soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla Soutěže, délku trvání, jakož i Soutěž jednostranně a z jakéhokoliv důvodu přerušit či odložit.