» Obecná pravidla soutěží

Obecná pravidla soutěží

Organizátor

Pořadatelem a organizátorem soutěže je Bc. Michaela Matonohová se sídlem Novosadský dvůr 790/18, Olomouc, IČ: 03833739, (dále jen „Organizátor“).

Doba trvání soutěže

Doba trvání Soutěže je od konkrétního data a hodiny do konkrétního data a hodiny, uvedených v záznamu o soutěži.

Způsob a podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která v době trvání soutěže odpoví na soutěžní otázku zveřejněnou Organizátorem. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou.
Soutěž se řídí platnými zákony České republiky.
Soutěžící vyslovují svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s pravidly Soutěže a zároveň berou na vědomí, že na získání ceny nevzniká právní nárok. Organizátor má právo jednostranně vyřadit soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel soutěže nebo použití neregulérních postupů. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Způsob určení výherce a předání výher

Vyhrát mohou pouze soutěžící, jejichž odpovědi na zadanou otázku budou správné a přesné. Počet možných výherců je uveden v záznamu u dané soutěže.
Výherci budou Organizátorem zveřejněni spolu se správnou odpovědí na internetových stránkách Organizátora a kontaktováni na e-mailové adrese, kterou uvedli se svou odpovědí do Soutěže. Ceny budou výhercům zaslány doporučenou zásilkou Českou poštou na adresu v České republice, kterou si výherce zvolí.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, byly jeho osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail) Organizátorem dále zpracovávány a využívány za účelem zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. Souhlas soutěžící poskytuje dobrovolně na dobu neurčitou s tím, že jej lze kdykoliv odvolat.

Všeobecné podmínky

Vstupem do Soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla Soutěže, délku trvání, jakož i Soutěž jednostranně a z jakéhokoliv důvodu přerušit či odložit.